PROTEC

Kompleksi Ricom

Gjilan 2009-2010

Lloji:Fasad e varurstrukturale dhe gjysmë-strukturale
Materiali: Italian, Domal Mirror
Qelqi:Termopan, Stopsoll i gjelbërt i kalitur,Low-e

PROTEC
©2011 All rights reserved.
info@protec-ks.net
0280 330 220