PROTEC

Objekt Privat

Korrik 2011

Peje / Kosove

Lloji; fasad e varur Gjysem strukturale

Ngjyra Ral-9011

Xhami  6mm Low-e+18+3f3 mm i laminuar

Mveshje me Bond Grey

PROTEC
©2011 All rights reserved.
info@protec-ks.net
0280 330 220